ACUTE PROBLEMEN

Wij verlenen ondersteuning bij acute problemen, zoals een PC die niet opstart, email die niet meer functioneert en andere storingen. Maar ook andere zaken pakken wij voor u aan, zoals een computer die steeds trager wordt, ongewenste schermen die steeds opnieuw terugkeren, onbekende foutmeldingen en programma's die niet meer willen starten.

PERIODIEK ONDERHOUD

Veel computerproblemen zijn te voorkomen door het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudsbeurten. PeCeHulp verzorgt dan onder andere:

DIENSTVERLENING

Ook voor andere vormen van dienstverlening kunt u een beroep doen op PeCeHulp. lees verder...

terug ...